Zapory przeciwczołgowe

 

 Strona główna

 Skarpa 
 Barykada w lesie
 Barykada w mieście
 Przeciwskarpa
 Słupy przeciwpancerne drewniane
 Jeże metalowe
  Słupy przeciwpancerne z kamienia
 Słupy przeciwpancerne z betonu
 Żelbetowe słupy przeciwpancerne